Strategic Studies Quarterly (SSQ) (Volume 12 Issue 3 - Fall 2018)